Tin tức
CNC LÀ GÌ?

CNC LÀ GÌ?

CNC – viết tắt cho Computer(ized) Numerical(ly) Control(led) (điều khiển bằng máy tính) – đề cập đến việc...
LỢI ÍCH KHI SỬ DỤNG MÁY CNC

LỢI ÍCH KHI SỬ DỤNG MÁY CNC

1. Tự động hóa sản xuất Máy CNC không chỉ quan trọng trong ngành cơ khí mà còn trong nhiều ngành khác như...
TÊN GỌI VÀ THÔNG SỐ CỦA DAO PHAY

TÊN GỌI VÀ THÔNG SỐ CỦA DAO PHAY

CNC – viết tắt cho Computer(ized) Numerical(ly) Control(led) (điều khiển bằng máy tính) – đề cập đến việc...
MÃ LỆNH CƠ BẢN TRONG LẬP TRÌNH CNC

MÃ LỆNH CƠ BẢN TRONG LẬP TRÌNH CNC

Mã lệnh / Chức năng: G00 Chạy nhanh không cắt gọt. G01 Chạy theo đường thẳng có cắt gọt G02 Nội suy...
Zalo